Begravelse Danmark

Anmodning om begravelse/ligbrænding

Når en person dør, skal det meldes til begravelsesmyndigheden senest to hverdage efter dødsfaldet. Begravelsesmyndigheden er sognepræsten i afdødes bopælssogn, uanset om man er medlem af folkekirken eller ej eller har en anden trosretning.

I tilfælde af at afdøde ikke har bopæl i Danmark, skal dødsfaldet anmeldes i det sogn, hvor dødsfaldet har fundet sted. Begravelsesmyndigheden sørger for at give skifteretten, kommunen, kirkegården og evt. krematorium besked om dødsfaldet.

Sognepræsten fastslår på baggrund af den fremsatte ‘anmodning om begravelse/ligbrænding’, om afdøde skal kremeres eller jordbegraves, og om en præst skal medvirke ved højtideligheden.

Hvem skal anmelde dødsfaldet?

Anmelderen vil oftest være afdødes nærmeste pårørende. Eventuel uenighed mellem de pårørende indbyrdes eller mellem begravelsesmyndigheden og de pårørende afgøres som nævnt ovenfor endeligt af skifteretten. Findes der ingen familiemedlemmer, kan det være en ven eller en nabo, som anmelder dødsfaldet. Findes der ingen personlige anmeldere, er det kommunen, der har pligt til at anmelde dødsfaldet, og det gør sig også gældende, hvis afdøde ikke er dansk statsborger.

Anmodningen kan indsendes elektronisk via borger.dk (NemID eller digital signatur) eller udfyldes på personregistrering.dk, hvorfra den kan printes og herefter videresendes.

Bedemandens rolle

Bedemanden vil i mange tilfælde være den person, der via en fuldmagt fra anmelder udfylder anmodningen om begravelse/ligbrænding for familien og sørger for, at den sendes til begravelsesmyndigheden.
Dine og afdødes ønsker
Via anmodningen skal de efterladte oplyse, om afdøde skal begraves eller brændes, og om en præst skal medvirke ved begravelsen/bisættelsen. Man oplyser også hvor og hvornår, begravelseshandlingen skal finde sted.

Læs mere