Begravelse Danmark

Ankenævnet for bedemandsbranchen

Det er vigtigt for Begravelse Danmark, at dem, der bruger Begravelse Danmark til at arrangere en begravelse, er tilfredse med den service, som Begravelse Danmark yder. Der kan imidlertid opstå spørgsmål og uenigheder om den service og kvalitet, som Begravelse Danmark eller nogle af de andre leverandører (blomsterhandler, stenhugger, avis osv.) har leveret. Derfor tog brancheorganisationen Danske Bedemænd og Begravelse Danmark i 2006 initiativ til at oprette et officielt klagenævn for branchen, nemlig Ankenævnet for bedemandsbranchen.

Rådets sammensætning

Indkomne klager bliver behandlet af Ankenævnet for bedemandsbranchen, som består af en formand (altid en jurist), der er udpeget af forbrugerstyrelsen, to forbrugerrepræsentanter og to personer fra bedemandsbranchen. Forbrugerstyrelsen fungerer som sekretariat, og der afholdes ca. tre møder om året. Du kan se den aktuelle sammensætning og læse mere om Ankenævnet for Bedemandsbranchen på deres hjemmeside www.anfb.dk.

Læs mere