Begravelse Danmark

Landsforeningen Liv&Død

Begravelse Danmark har to ejere, dels Begravelseskassen Danmark og dels Landsforeningen Liv&Død, som tidligere hed Dansk Ligbrændingsforening. En del overskuddet fra Begravelse Danmarks drift går til Landsforeningens aktiviteter.

Foreningen blev stiftet i 1881, og i mange år var det foreningens vigtigste opgave at kæmpe for lovliggørelsen af ligbrænding. Dette lykkedes i 1892, men først i 1975 blev ligbrænding ligestillet med kistebegravelse i dansk lovgivning. I dag er det foreningens formål at virke for en værdig afsked med livet.

Formålet er en værdig afsked med livet

I 2001 vedtog repræsentantskabet og bestyrelsen i Landsforeningen Liv&Død et nyt og bredere formål, herunder en helt ny strategi for foreningen. Det umiddelbart mest synlige udtryk for ændringen var et navneskift fra det daværende Dansk Ligbrændingsforening til det nuværende Landsforeningen Liv&Død. Landsforeningens overordnede formål er at arbejde for en værdig afsked med livet.

Læs mere om foreningen og ligbrændingens historie på Landsforeningen Liv&Død’s hjemmeside.

Læs mere