fbpx

Opsparing i Begravelseskassen Danmark

En opsparing i Begravelseskassen Danmark er en fordelagtig måde at spare op til sin egen begravelse eller bisættelse. Du skal være fyldt 40 år for at starte en opsparing, og indskuddet er 20 kr. x den alder, du har, når du indbetaler indskuddet. Er du f.eks. 66 år, vil et indskud udgøre 20 kr. x 66 = 1.320 kr. Du kan foretage et eller flere indskud, men max 10 indskud.

Overstiger det opsparede beløb de faktiske begravelsesomkostninger, udbetales differencen til boet.

Har en opsparingsordning eller tegning af en forudbetalt begravelse indflydelse på øvrig økonomi og boopgørelsen?

En opsparingsordning eller tegning af en forudbetalt begravelse har ingen indflydelse på beregning af eventuelle personlige tillæg fra Kommunen som f.eks. hjemmehjælp, boligsikring og andre tilskud.

I forbindelse med boopgørelsen vil en Opsparingsordning eller en Forudbetalt Begravelse indgå på samme måde som andre begravelsestilskud og aktiver. Der er ikke skattemæssigt fradrag for en Opsparingsordning eller tegning af en Forudbetalt Begravelse.

Opsparingen er inflationssikret

Begravelseskassen Danmarks økonomiordning har den fordel, i forhold til andre lignende ordninger, at den har en vis inflationssikring. For at inflationssikre indskuddet opskrives det hvert år med 10 kr. plus en bonus, der hvert år fastsættes af Begravelseskassen Danmarks bestyrelse. Bonussen er afhængig af renteniveauet.

Begravelseskassen Danmark er en selvstændig forening hvor der lige for tiden er cirka 40 000 danskere, som har en Opsparing eller en Forudbetalt Begravelse placeret.

Læs mere om opsparingsordningen Her: Begravelseskassen Danmarks hjemmeside, forudbetalt.dk.

Ved opsigelse af opsparingsordningen eller ved brug af en bedemand, som ikke er en del af Begravelse Danmark, vil der ske et fradrag på 25% til dækning af administrationsomkostninger i forbindelse med opsparingsordnigen.

Du kan tegne opsparingen i alle Begravelse Danmarks butikker eller kontakte Begravelseskassen Danmark på tlf.: 33364988.

 FIND DIN LOKALE BEDEMAND

RING DØGNET RUNDT

52 112 112