Forudbetalt begravelse

Alle, der har stået for at arrangere en begravelse, ved, at der er mange ting, man skal tage stilling til, og at det kan være et pres midt i sorgen at skulle vælge kiste, ligtøj, urne m.m.

Med en forudbetalt begravelse betyder det, at meget er aftalt på forhånd, samt at der er betalt for bedemandens ydelser og service.

Hvad er en forudbetalt begravelse?

 • En aftale hvor du selv tager stilling til mange praktiske ting ved din begravelse/bisættelse.
 • Du skal være fyldt 50 år for at kunne indgå aftalen.
 • En aftale hvor du forudbetaler en del af omkostningerne for din begravelse/bisættelse.
 • Du kan vælge mellem tre forskellige ydelser inden for hver aftale, der tilpasses dig og dine ønsker. Prisen for den enkelte aftale dækker de forskellige ydelser inden for hver aftale, uanset dødstidspunkt.
 • Du kan som tillæg afsætte et ekstra beløb (tillægsydelser) til andre ønsker end dem, som aftalen omfatter. Hvis dette beløb overstiger de faktiske omkostninger, udbetales overskuddet til boet.
 • Aftalen kan bestilles på Begravelseskassen Danmarks hjemmeside, forudbetalt.dk. Du kan også henvende dig i alle Begravelse Danmarks butikker eller i sekretariatet, Tornerosevej 127B, telefon 33 36 49 88, hvor du også kan få oplyst nærmeste Begravelse Danmark butik.
 • Aftalen om en Forudbetalt Begravelse administreres af Begravelseskassen Danmark, der er en selvstændig juridisk forening, som er ejet af medlemmerne i Begravelseskassen Danmark.
 • I henhold til vedtægterne for Begravelseskassen Danmark kan du til enhver tid opsige aftalen, ligesom dine pårørende kan bruge en anden bedemand end Begravelse Danmark.
 • Ved opsigelse eller brug af anden bedemand vil der ske et fradrag på 5% til dækning af administrationsomkostningerne i forbindelse med aftalen.
 • Vi fremsender gerne Begravelseskassen Danmarks vedtægter og seneste årsregnskab til orientering.
 • Har en opsparingsordning eller tegning af en forudbetalt begravelse indflydelse på øvrig økonomi og boopgørelsen?
 • En opsparingsordning eller tegning af en forudbetalt begravelse har ingen indflydelse på beregning af eventuelle personlige tillæg fra Kommunen som f.eks. hjemmehjælp, boligsikring og andre tilskud.

I forbindelse med boopgørelsen vil en opsparingsordning eller en forudbetalt begravelse indgå på samme måde som andre begravelsestilskud og aktiver. Der er ikke skattemæssigt fradrag for en opsparingsordning eller tegning af en forudbetalt begravelse.

Tre forskellige aftaler

Du kan vælge mellem tre forskellige aftaler, der kan tilpasses dig og dine ønsker. Læs mere om de 3 forskellige aftaler her.

 FIND DIN LOKALE BEDEMAND

RING DØGNET RUNDT

52 112 112