Om Begravelse Danmark

Begravelse Danmark er den eneste landsdækkende kæde af begravelsesforretninger, der arrangerer og gennemfører begravelser  over hele Danmark og som ikke er ejet af privatpersoner. Her kan du bl.a. læse om vores uddannelse af bedemænd, vores organisation om Begravelseskassen Danmark som er ejeren af Begravelse Danmark samt vores historie, som går helt tilbage til 1800-tallet.

Begravelse Danmarks historie

Begravelse Danmarks historie begynder hos Dansk ligbrændingsforening, som blev stiftet i 1881.

Når et medlem af det daværende Dansk Ligbrændingsforening døde, henvendte de pårørende sig i et af foreningens lokale kontorer. Her tog man sig så af de praktiske ting omkring selve kremeringen. Alt det øvrige måtte de pårørende selv stå for, det vil sige aftaler med præsten, udsmykning, bisættelsen osv. Der var altså ikke tale om en egentlig bedemandsforretning, men en hjælp til at få gennemført selve kremeringen.

Udvikling af bedemandsforretninger

Som tiden gik, udviklede det sig til, at foreningen også hjalp medlemmerne med blomster, dødsannoncer og andre ydelser.

  • I 1924 købte Ligbrændingsforeningen således også sin egen rustvogn og ansatte to chauffører. Man ville dog kun hjælpe medlemmer og folk, der ønskede ligbrænding. Vi skal helt op til slutningen af 1940’erne, før man kan tale om en traditionel begravelsesforretning, der tager sig af både jordbegravelse og ligbrænding.
  • Det nuværende navn ”Begravelse Danmark” blev etableret i 2004 og Begravelse Danmark har i dag begravelsesforretninger over hele Danmark.
  • Begravelse Danmark har frem til 2013 været 100% ejet af Landsforeningen Liv&Død (tidligere Dansk Ligbrændingsforening).
  • I 2018 bliver ejerkredsen i Begravelse Danmark ændret, således at Begravelseskassen Danmark i dag ejer Begravelse Danmark A/S.
  • I 1921 købte Dansk Ligbrændingsforening ejendommen på Nikolaj Plads 27, som i mange år fungerede som Begravelse Danmark sekretariat.  I 2012 flyttede Begravelse Danmark sit sekretariat til Tornerosevej 127B i Herlev.

Om Begravelse Danmarks logo

I 2004 ændrede Begravelsesforretningen Danmark navn til Begravelse Danmark og fik i den forbindelse et nyt design og et nyt logo.

Bogstaverne

Vi skriver navnet med åbne letlæselige bogstaver. Vi binder ordene Begravelse og Danmark sammen til en helhed med livslinjen.

Livslinjen

Vi har et arbejdsområde, som både er tabubelagt og hvor ritualerne har ultimativ betydning. At få lov til at udføre ceremonien for et menneskelivs afslutning er en ære, som vi er stolte af at kunne udføre.

Livstræet

Vores arbejde og livets træ har rødder tilbage i menneskehedens vugge, derfor har vi valgt træet som vores bomærke.

Træet er et billede på tilblivelse, liv og død hos mange folkeslag og på vores hjemlige breddegrader er det Yggdrasils ask. Verdenstræet hvorunder aserne holder til.

Logoet er designet af “det andet bureau”.

 FIND DIN LOKALE BEDEMAND

RING DØGNET RUNDT

52 112 112