Begravelseshjælp

Når man dør, har ens pårørende i mange tilfælde ret til begravelseshjælp, som udbetales af det offentlige. Der skal sendes en ansøgning til ‘Udbetaling Danmark’. Der kan ansøges om begravelseshjælp via bedemanden eller på borger.dk. Det er oftest bedemanden, der tager sig af ansøgningen om begravelseshjælpen for de pårørende.

Hvad er begravelseshjælp?

Begravelseshjælp er et offentligt tilskud, som udbetales til hjælp for betalingen af omkostninger i forbindelse med begravelsen.

Man skelner mellem to former for begravelseshjælp:

1. Begravelseshjælp, der udbetales uafhængigt af afdødes og eventuel ægtefælles formue.
2. Begravelseshjælp, der udbetales beregnet på afdødes og eventuel ægtefælles formue.

1. Begravelseshjælp, der udbetales uafhængigt af formuen

Begravelseshjælpen efter børn under 18 år udgør 9.750 kr. pr. 1. januar 2022. 
Begravelseshjælp efter personer, der er født før 1. april 1957, udgør mindst 1.050 kr. 

2. Begravelseshjælp, der udbetales beregnet på afdødes og eventuel ægtefælles formue

Begravelseshjælpen efter personer over 18 år kan maksimalt udgøre 11.650 kr. pr. 1. januar 2022. Dette beløb nedsættes med det beløb, formuen overstiger visse grænser:

  • Hvis afdøde efterlader ægtefælle (eller registreret partner) eller børn under 18 år, er formuegrænsen pr. 1. januar 2022: 38.950 kr.
  • Der udbetales ingen begravelseshjælp, hvis formuen overstiger: 50.600 kr. (bortset fra de 1.050 kr., der altid udbetales efter personer, der er født før 1. april 1957).
  • Hvis afdøde hverken efterlader ægtefælle (eller registreret partner) eller børn under 18 år, er formuegrænsen pr. 1. januar 2021: 19.550 kr.
  • Der udbetales ingen begravelseshjælp, hvis formuen overstiger 31.200 kr. (bortset fra de 1.050 kr., der altid udbetales efter personer, der er født før 1. april 1957).

Formueberegning

Begravelseshjælpens størrelse beregnes efter formuen på dødsdagen. De oplysninger om afdødes formue, ‘Udbetaling Danmark’  skal bruge for at beregne hjælpen, svarer til de oplysninger, der skal skaffes til skifteretten.
Formuen omfatter også formuerettigheder som engangsudbetalinger, der udbetales til boet eller den efterlevende ægtefælle i anledning af dødsfaldet fra f.eks. ATP, forsikringer og pensionsordninger. Engangsudbetalinger indgår i beregningen efter fradrag af eventuel skat.
Når afdøde efterlader ægtefælle eller registreret partner, er det ægtefællernes samlede formue og formuerettigheder, inklusiv særeje, der lægges til grund.
En eventuel efterlevelseshjælp i medfør af lov om aktiv socialpolitik og løbende pensionsudbetalinger til den efterlevende ægtefælle indgår ikke i formueberegningen.
Udgifter i forbindelse med begravelsen indgår ikke i beregningen.

 

Udbetaling af begravelseshjælpen

Normalt udbetales begravelseshjælp til bestilleren af begravelsen/bisættelsen efter, at Udbetaling Danmark har modtaget ansøgningen med dokumenter fra skifteretten* og evt. anden nødvendig dokumentation for afdødes (og den efterlevende ægtefælles) formue og formuerettigheder.  

Flere oplysninger

Du kan få mere information om begravelseshjælp hos Begravelse Danmark, din kommune eller ved at klikke ind på borger.dk

 FIND DIN LOKALE BEDEMAND

RING DØGNET RUNDT

52 112 112