fbpx

Persondataloven

Oplysningspligt i medfør af Persondataloven.

I forbindelse med vores arbejde med Bisættelse/Begravelse indsamler vi dine personlige data i form af navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og cpr.nr. af hensyn til vores bistand og til brug for fakturering samt til brug for relevante myndigheder som kirkekontor, krematorium, Udbetaling Danmark, stenhugger m.m. Hvis vi ikke modtager disse oplysninger, kan vi ikke sikre en korrekt gennemførelse af en begravelse/bisættelse. I tilfælde af manglende betaling, kan dine oplysninger videregives til advokat, til inkassobureau eller til en tilsvarende enhed.

Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i henhold til Persondataloven og gemmer oplysninger i 5 år af hensyn til vort bogholderi. Oplysninger, der ikke længere har relevans, slettes.

Den dataansvarlige er selskabets administrerende direktør, Begravelse Danmark A/S, Tornerosevej 127 B, 2730 Herlev. Du kan tillige kontakte den dataansvarlige, hvis du vil have indsigt i, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, lige som du skal kontakte den dataansvarlige, hvis du har indsigelser mod registreringen. Klagemyndighed er Datatilsynet.

Oplysningerne videregives ikke til tredjemand uden dit klare samtykke. Et samtykke kan tilbagekaldes. Vi indsamler ikke oplysninger om dig gennem andre medier, sociale netværk o. lign. eller samkører vore registre med andre registre.

Vi opbevarer dine oplysninger sikkert og fortroligt på computere i elektronisk form. Computere m.m. er placeret under kontrollerede forhold og med nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at uvedkommende ikke har adgang til computerne og disses data.

Vi opdaterer oplysningerne om persondata, såfremt lovgivningen eller udviklingen inden for elektronisk databehandling gør det nødvendigt. I så fald vil der være en bemærkning på forsiden af vores hjemmeside om, at vilkårene er ændret.

Begravelse Danmark, 2018

Download teksten som PDF her Persondataloven bilag 2018