Hvad koster en begravelse?

Der er ikke to begravelser/bisættelser som er ens. En begravelse/bisættelse tilrettelægges meget individuelt og efter en samtale med de pårørende hvor familien sammen med bedemanden gennemgår ønskerne til begravelsen/bisættelsen.

En præcis oversigt over udgifterne får familien ved samtalen med bedemanden, ligesom familien ved samtalen modtager et overslag over udgifterne baseret på den samtale familien har haft med bedemanden. Der er naturligvis nogle udgifter som er ens uanset hvad man ønsker f.eks skal der altid bruges en kiste og hvis afdøde skal kremeres vil der altid være en udgift til en urne, ligesom der altid er betaling for kørsler og bedemands arbejde med begravelsen/bisættelsen. Helt generelt og naturligvis afhængig af hvad der aftales mellem bedemanden og familien, så er ligger omkostningen til bedemandens service (kiste, urne, kørsler mm) typisk mellem 13.000,- til 17.000,- kr. for en begravelse/bisættelse.

I forbindelse med det overslag der bliver lavet vil det også fremgå at:

Udgifterne i forbindelse med en begravelse/bisættelse kan inddeles i 3 typer:

  • Udgifterne til bedemanden (kiste, urne, praktisk assistance, kørsler med mere)
  • Udgifterne til andre leverandører (blomster, avisannoncering, gravsten, Mindesammenkomst mm)
  • Udgifterne til det offentlige (gravsted på kirkegård, evt. leje af kapel, udgift til krematoriet mm) og her er udgiften også meget afhængig af om afdøde var medlem af Folkekirken.

 

Nedenfor har vi lavet 3 eksempler på en begravelse/bisættelse

Begravelse

Afdøde skal nedsænkes i et gravsted på en kirkegård.

Begravelseskiste hvid standard med fuld opredning, dyne og pude kr. 7.095,-

Gravsted på kirkegården: Pris fra Kirkegården

Evt. blomster, annonce, gravsten, efterfølgende mindesamvær aftales

 

Kremeres med urnenedsættelse på kirkegård

Kremeringskiste hvid standard med fuld opredning, dyne og pude kr. 6.095,-

Urne fra kr. 995,-

Gravsted: Prisen fra Kirkegården

Kremeringsudgift : Pris fra krematoriet

Evt. blomster, annonce, gravsten, efterfølgende mindesamvær aftales

 

Kremeres og spredes over havet

Kremeringskiste hvid standard kiste med fuld opredning, dyne og pude kr. 6.095,-

Askerør med taske fra kr. 995,-

Kremeringsudgift: Pris fra krematoriet

Evt. blomster, annonce, gravsten, efterfølgende mindesamvær aftales.

Til Kremering kan man vælge en Basiskiste, som er umalet, med rebhåndtage og med hvid hynde til kr. 3.350,-

 

Prisoverslag:

Vi udarbejder altid et skriftligt og bindende overslag på udgifterne for bedemandens service og vi er behjælpelig med at vurdere udgifterne fra andre leverandører og de offentlige leverandører. På vedlagte link kan du se den komplette prisliste for Begravelse Danmark.

[wp-svg-icons icon=”location” wrap=”i”] FIND DIN LOKALE BEDEMAND

RING DØGNET RUNDT

52 112 112

DEN SIDSTE AFSKED
[wp-svg-icons icon=”arrow-right-3″ wrap=”i”] Læs mere om begravelsen