Hvilken begravelse/bisættelse?

En værdig afsked

Begravelser er en del af livet. I Begravelse Danmark tager vi os af alt det praktiske før, under og efter begravelsen, så det lever op til dine ønsker. Så kan du som pårørende få bedst mulig ro til at sige ordentligt farvel og få gode minder fra dagen.
Her hjælper vores bedemænd med alt det, som du og andre pårørende ønsker. Nedenfor kan du læse mere om forskellige begravelsesmuligheder. Læs mere om hvad vores bedemænd kan hjælpe dig med.

Kremering (ligbrænding) eller jordbegravelse?

Allerede som 15-årig er det muligt at tage stilling til, om man vil kremeres eller jordbegraves. Har man ikke selv taget stilling, er det ens pårørende, der skal gøre det. Er de pårørende uenige om valget af begravelsesform, vil sognepræsten almindeligvis rette sig efter den, der stod afdøde nærmest. Er de pårørende uenige med sognepræsten, træffes afgørelsen af skifteretten.

Størstedelen af den danske befolkning bliver kremeret. De har enten selv valgt det, ellers har de pårørende.
For hele den danske befolkning gælder det, at mere end 80% bliver kremeret, mens det gælder næste 90% i større byer.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Afhængigt af om aføde skal kremeres eller jordbegraves, kaldes højtideligheden inden en bisættelse eller begravelse. Ofte bruges ordet begravelse om begge dele, men forskellen er stor.

Hvis afdøde skal jordbegraves, det vil sige, at kisten sænkes i jorden, kaldes højtideligheden inden en begravelse
Hvis afdøde skal kremeres (ligbrændes) og efterfølgende i en urne, kaldes højtideligheden inden en bisættelse.

Kirkelig eller borgerlig begravelse?

Er man medlem af folkekirken, har man ret til en højtidelighed, som foregår i kirken med en præst. Hvis man ikke ønsker en præst tilstede, så er det en god idé at udtrykke det skriftligt.

Er man ikke medlem af folkekirken, kan man holde en såkaldt borgerlig begravelse/bisættelse. Her er rammerne mere frie, og det er derfor også en god idé at give udtryk for sine ønsker skriftligt. Ofte vil man afholde en borgerlig begravelse i et kapel som der kan være tilknyttet et sygehus, plejehjem, krematorium eller en kirkegård. Man kan dog også afholde højtideligheden andre steder så som i afdødes eget hjem eller have.

bisættelse

 FIND DIN LOKALE BEDEMAND

RING DØGNET RUNDT

52 112 112

bisættelse
bisættelse